Gooise Meren Coöperatief

Katalysator voor duurzame initiatieven en ideeën

Katalysator voor duurzame ideëen, activiteiten en initiatieven in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg!

Energie neutrale huizen, scholen en ondernemingen, sterke sociale netwerken, altijd werk plaats, duurzame mobiliteit, zero waste, gezond eten en leven,  lokale munt, stadslandbouw,maatschappelijk betrokken ondernemen,nieuwe business modellen, bonte buurtengenoten


Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat Naarden, Bussum en Muiden/Muiderberg zich duurzaam ontwikkelen? Dat wij het beste halen uit elkaar en uit alles wat er in Gooise Meren gebeurt? Dat wij trots zijn op waar wij wonen? Het antwoord is simpel: door samen te DOEN. Omdat dat tot versnelling leidt. Coöperatief Duurzaam Gooise Meren i.o. wil hierin de katalysator zijn. Door duurzame ideeën, initiatieven en activiteiten van inwoners en buurten, van lokale ondernemers, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties actief verder te helpen!

Friskijkers, dwarsdenkers en gewoon-doeners

Duurzaam Gooise Meren Coöperatief i.o. is een open platform, dat bestaat uit mensen met passie voor maatschappelijk betrokken en verantwoord leven en ondernemen, die toekomstgericht denken. Friskijkers, dwarsdenkers en gewoon-doeners, die geloven in de creativiteit, kennis en kracht van de lokale gemeenschap. Met de overtuiging dat alleen co-creatie en samenwerking een duurzame toekomst dichterbij brengt!

Kanteling naar een duurzame samenleving biedt kansen en mogelijkheden voor iedereen!

In Gooise Meren gebeurt al veel op het terrein van duurzaamheid. Toch komen ook veel initiatieven niet van de grond. Het omzetten van ideeën naar sociaal ondernemen vereist vaardigheden, zoals ondernemerschap, marketing, kunnen netwerken én toegang tot financiële middelen. Het Coöperatief Duurzaam Gooise Meren biedt dit. Door lokaal de aanwezige creativiteit, energie, talenten, kennis en deskundigheid samen te brengen en de bijbehorende infrastructuur te leveren. Dat gebeurt met:

Een eigen honk, elke dag open met de volgende activiteiten:

 • Altijd werkplaats en tijdelijke werkplekken
 • Koffie- en lunchfaciliteiten
 • Netwerkbijeenkomsten voor duurzame ondernemers
 • Lezingen & workshops met experts
 • Duurzaamheidscafé, voor het initiëren van nieuwe initiatieven
 • Ideeënbrouwerij en meet & match bijeenkomsten
 • Digitaal platform
 • Advies & begeleiding
 • Meervoudige waardencreatie, opzetten sociale onderneming, uitwerken businessplan
 • Productontwikkeling, marketing, acquisitie, fondsenwerving, etc.
 • Samenwerking met gemeente, vermogens fondsen, banken
 • De Gunje, lokale munt, in ontwikkeling, sluit aan….